How do you overcome a fear? How do you get courage?
Follow www.designforloveph.tumblr.com

How do you overcome a fear? How do you get courage?

Follow www.designforloveph.tumblr.com

1 year ago
10 notes
frenchiepink:

limelight01:

I’m Okay.

Follow http://limelight01.tumblr.com/WebRep


currentVote


noRating
noWeight
Really trying

frenchiepink:

limelight01:

I’m Okay.

Follow http://limelight01.tumblr.com/

WebRep
currentVote
noRating
noWeight

Really trying

(Source: designforloveph, via designforloveph)

1 year ago
44 notes
Thinking about you.

Thinking about you.

1 year ago
5 notes
Iindak na lamang ba sa tibok ng puso moAt aasahan ko hindi nya lamang aapakan ang aking mga paa

Iindak na lamang ba sa tibok ng puso mo
At aasahan ko hindi nya lamang aapakan ang aking mga paa

1 year ago
17 notes
Take a deep breath and let it go. 🎈

Take a deep breath and let it go. 🎈

1 year ago
0 notes
limelight01:

Thinking about you.

limelight01:

Thinking about you.

(Source: designforloveph)

1 year ago
5 notes